ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશનના ગુન્હામાં લીસ્ટેડ નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી ભાવનગર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

ભાવનગર રેન્જ ભાવનગરના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી.અશોકકુમાર યાદવ સાહેબ તથા ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠૈાડ સાહેબે ની સુચના અને માર્ગ દર્શન હેઠળ ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી. ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં બનેલ ઘરફોડ ચોરીઓના અનડીટેકટ ગુન્હાઓ ડીટેકટ કરવા તેમજ ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને પકડી લેવા માટે ખાસ સુચના આપેલ.

જે સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ભાવનગર,એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તા રમાં નાસ્તા ફરતા આરોપી ઓની હકિકત મેળવવા પેટ્રોલીંગ માં હતાં. તે દરમ્યાન હેડ કોન્સ. તિરૂણસિંહ સરવૈયાને બાતમીરાહે હકિકત મળેલ કે ગારીયાઘાર બસ સ્ટેશન પાસે આવતા બતામી મળેલ કે ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.ન-૨૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૬૪(એ),૩૨૩ મુજબ ના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી કલ્પેશ કાન્તી બારૈયા

ગારીયાઘાર મામલતદાર શ્રી ની કચેરી પાસે ઉભો છે. તેમ હકિકત મળતા સાથેના પો.સ્ટાફને સાથે સ્થળ ઉપર જઇ મજકુર બાતમી વાળો ઇસમ મળી આવતા તેનું નામ સરનામુ પુછતા પોતે પોતાનું નામ કલ્પેશભાઇ કાન્તીભાઇ બારૈયા રહે. ભાવપરા તા. ઉમરાળા જી.ભાવનગર વાળો હોવાનું જણાવતા અને મજકુરની પુછપરછ કરતા ઉપરોકત ગુન્હામા નાસ્તો ફરતો હોવાનું જણાવતા જેથી રેકર્ડ ઉપર ખાત્રી કરતા તેને સદરહું ગુન્હામાં અટકાયત કરવાનો બાકી હોય. ગુન્હામાં ઘોરણસર કાર્યવાહી કરવા મજકુર આરોપીને ગરીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશન જી.ભાવનગર પોલીસ સબ ઇન્સ. શ્રીને સોપી આપેલ છે.

આ સમગ્ર કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. એન.જી.જાડેજા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં તથા હેડ કોન્સ. તિરૂણસિંહ સરવૈયા તથા પો.કોન્સ. કુલદીપસિંહ ગોહિલ વિગેરે સ્ટાફના માણસો કામગરીમાં જોડાયેલ હતા.

Translate »
%d bloggers like this: