ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો બોટલ નંગ-૨૧૬ કિ.રૂ.૬૪,૮૦૦/- તથા બિયર ટીન નંગ-૧૪૪ કુલ રૂ. ૧૪,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૩ કિ.રૂ.૬૦૦૦/- મળી કુલ કિ.રૂ.૮૫,૨૦૦/-નો મુદામાલ ઝડપી લેતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાંચ ભાવનગર

ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો બોટલ નંગ-૨૧૬ કિ.રૂ.૬૪,૮૦૦/- તથા બિયર ટીન નંગ-૧૪૪ કુલ રૂ. ૧૪,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૩ કિ.રૂ.૬૦૦૦/- મળી કુલ કિ.રૂ.૮૫,૨૦૦/-નો મુદામાલ ઝડપી લેતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાંચ ભાવનગર

ભાવનગર જીલ્લા ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી એ.એમ.સૈયદ સાહેબે ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ.શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી. એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર જિલ્લા શહેર/ગ્રામ્ય માં દેશી દારૂ તથા વિદેશી દારૂની બદી નેસ નાબુદ કરવા માટે સખ્ત સુચના કરેલ

જે સુચના આઘારે આજરોજ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સ્ટાફના માણસો ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા.તે દરમ્યાન બાતમી રાહે હકિકત મળેલ કે *સુભાષનગર રોડ પંચવટી ચોક હનુમાનજીના મંદીર વાળા ખાંચામા પ્લોટ નં-૨૩૮૯ મા* રહેતા ભુપતભાઇ દયાળભાઇ ચૌહાણ ના રહેણાંકી મકાને ભુપતભાઇ ચૌહાણના જમાઇ મનોજભાઇ દિલીપભાઇ ચૌહાણ રહે.ઘોઘા રોડ ગૌશાળા પાસે લક્ષ્મીનગર વાળો તથા હમીરભાઇ ભાકાભાઇ ચૈાહાણ રહે. રૂવા ગામ ત્થા પ્રવિણભાઇ કનુભાઇ અલગોતર રહે.સુભાષનગર ભાવનગર વાળાઓ ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂની હેરાફેરી કરવાના છે અને જો તાત્કાલીક રેઇડ ન કરવામા આવે તો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો સગેવગે કરી નાંખે તેવી પુરીપુરી શકયતા છે તેવી હકિકત મળતા જે હકિકત આઘારે તુરતજ બાતમી વાળી જગ્યા રેઇડ કરતા રેઇડ દરમ્યાન ( *૧) મનોજભાઇ દિલીપભાઇ ચૌહાણ જાતે કોળી ઉવ.૩૧ રહે. હાલ પંચવટી ચોક સુભાષનગર રોડ પંચવટી ચોક હનુમાનજીના મંદીર વાળા ખાંચામા પ્લોટ નં-૨૩૮૯ ભાવનગર મળુ-ઘોઘા રોડ ગૈશાળા પાસે લક્ષ્મીનગર મફતનગર ભાવનગર તથા (૨) પ્રવિણભાઇ કનુભાઇ આલગોતર જાતે ભરવાડ ઉવ.૧૯ રહે.સુભાષનગર વર્ષા સોસાયટી સામે ભરવાડ વાડો મફતનગર ભાવનગર તથા (૩) હમીરભાઇ ભાકાભાઇ ચૈાહાણ જાતે કોળી ઉવ.૬૦ રહે. રૂવા ગામ રામાયણ ચોક તા.જી.ભાવનગર* વાળાઓ હાજર મળી આવી રહેણાંકી મકાનના ફળીયામા પરપ્રાંતીય ઇંગ્લીશ દારૂની *પાર્ટી સ્પેશીયલ ની બોટલ નંગ-૨૧૬ કિ.રૂ.૬૪,૮૦૦/- તથા બીયર ટીન નંગ-૧૪૪ કિ.રૂ.૧૪,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૩ કિ.રૂ.૬૦૦૦/- મળી કુલ કિ.રૂ ૮૫,૨૦૦/- ના મુદામાલ* સાથે મળી આવતા મજકુર આરોપીઓ વિરૂધ્ધમાં કાયદેરની કાર્યવાહી કરી પ્રોહી એકટ મુજબનો ધોઘારોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો નોઘાવેલ છે.

*આ કામગરીમાં લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો હેડ કોન્સ.સાગરભાઇ જોગદીયા તથા જયરાજસિંહ જાડેજા તથા વનરાજભાઇ ખુમાણ તથા ઘનશ્યામભાઇ ગોહીલ તથા પો.કો. સંજયભાઇ ચુડાસમા તથા મહેન્દ્રભાઇ ચૌહાણ તથા ઇમ્તીયાજ પઠાણ તથા ચિંતનભાઇ મકવાણા વિગેરે સ્ટાફના માણસો જોડાયા હતા.

Translate »
%d bloggers like this: