બરવાળા એસટી ડેપો તેમજ ડેપો મેનેજર દશરથસિંહને ઉમદા કાર્ય સબબ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

બરવાળા એસટી ડેપો તેમજ ડેપો મેનેજર દશરથસિંહને ઉમદા કાર્ય સબબ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમની મધ્યસ્થ કચેરી અમદાવાદ ખાતે 73માં સ્વતંત્રતા પર્વ નિમિત્તે બરવાળાના ડેપો મેનેજર દશરથસિંહ ચુડાસમાને વર્ષ 2018-19 દરમિયાન એક પણ પ્રાણઘાતક અકસ્માત ન થવાથી  એમના કાર્યના કદરરૂપે પ્રોત્સાહન ઇનામ તેમજ પ્રમાણપત્ર  તેમજ બરવાળાના સમગ્ર કર્મચારીઓને વર્ષ 2018-19 દરમિયાન પોતાના વિભાગમાં KMPLમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ તે બદલ પ્રશંસાપત્ર ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડિરેક્ટર શ્રીમતી સોનલમિશ્રા દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

 

 

Translate »
%d bloggers like this: