હડમતીયા મૂનીબાપા આશ્રમ ખાતે ચૈત્રી પૂનમ અને દેવ દર્શન સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો સદંતર બંધ રાખેલ છે શ્રદ્ધાળુ એ દર્શને આવવું નહિ

હડમતીયા મૂનીબાપા આશ્રમ ખાતે ચૈત્રી પૂનમ અને દેવ દર્શન સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો સદંતર બંધ રાખેલ છે શ્રદ્ધાળુ એ દર્શને આવવું નહિ હડમતીયા મુનીબાપા આશ્રમ ખાતે થી પરમ પૂજ્ય વંદનીય સંત … Read More

ઉમરાળા આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર ખાતે વય નિવૃત્ત ટીડીઓને સન્માનિત કરાયા

ઉમરાળા આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર ખાતે તાજેતરમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી વિસાણીને સન્માનિત કરી વિદાય સમારંભ યોજાયો હતો. સાથે 26મી જાન્યુઆરીના રોજ આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્રના પ્રવકતા ધર્મેન્દ્રભાઈ હેજમના જન્મદિવસ નિમત્તે આધ્યાત્મિક … Read More

રાજકોટ ખાતે આહીર શૌર્ય દિવસની ઉજવણી ભવ્ય ઉજાણી કરવામાં આવી 25 હજાર લોકોએ પરંપરાગત વેશ ધારણ કર્યો, વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયો વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ નોંધાયો

રાજકોટ ખાતે આહીર શૌર્ય દિવસની ઉજવણી ભવ્ય ઉજાણી કરવામાં આવી 25 હજાર લોકોએ પરંપરાગત વેશ ધારણ કર્યો, વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયો વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ નોંધાયો રાજકોટ: શહેરના રેસકોર્સ મેદાન ખાતે … Read More

Translate »
%d bloggers like this: