ભાદ્રોડ ગામે કોળી સમાજની વાડીનું ઓપ્નીંગ

સમસ્ત કોળી સમાજની ભાદ્રોડ ગામે વાડીની સરુઆત કરતા કોળી સમાજના લોકોમાં આનંદ જોવા મળીયો. ભાદ્રોડ ગામના કોળી સમાજના આગેવાનોએ આ જહેમત ઉઠાવી હતી તે આજરોજ સરુઆત થય શુકી છે. મહુવા … Read More

રાજ્યપાલશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું .

*ભાજપ સરકાર દ્વારા ગુજરાતમાં 6 હજાર પ્રાથમિક શાળાઓ બંધ કરવાના નિર્ણય વિરુદ્ધ, સરકારી ભરતીઓ- પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અંગે પગલાં ભરવા બાબત તથા વર્ગ 3 ની સરકારી ભરતીમાં લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત સ્નાતક … Read More

ગ્રામ પંચાયતની નબળાયના કારણે આંગણવાડીની દુર્દસા

ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાના તરેડી ગામે ગ્રામ પંચાયતની બેદરકારીના કારણે આંગણવાડીના ભૂલકાઓને વેઠવી પડતી મૂછકેલીઓ, આંગણવાડી કેન્દ્રની જર્જરિત હાલતના કારણે તેમજ આવાવરુ જગ્યાને લીધે ભૂલકાઓ કેન્દ્રમાં બેસી શકતા નથી. તંત્રની … Read More

Translate »
%d bloggers like this: