બોટાદ જિલ્લામાં અંત્યોદય તથા બીપીએલ રેશનકાર્ડ ધારકોને રીફાઈન્ડ કપાસીયા તેલ વિતરણ કરાશે

બોટાદ જિલ્લામાં અંત્યોદય તથા બીપીએલ રેશનકાર્ડ ધારકોને રીફાઈન્ડ કપાસીયા તેલ વિતરણ કરાશે બોટાદ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ નિયામક્શ્રી, અન્ન, નાગરિક પુરવઠાની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા રાજ્યના તમામ … Read More

એસ.ઓ.જી.બોટાદ દ્વારા ઇ.ગુજકોપ પ્રોજેકટ અંતર્ગત પોકેટ કોપની મદદથી અંકલેશ્વર સી.ટી.પો.સ્ટે.ના મો.સા.ચોરીમાં ગયેલ મો.સા. તથા આરોપીને બાબરકોટ ચોકડી પાસેથી ઝડપી પાડેલ

એસ.ઓ.જી.બોટાદ દ્વારા ઇ.ગુજકોપ પ્રોજેકટ અંતર્ગત પોકેટ કોપની મદદથી અંકલેશ્વર સી.ટી.પો.સ્ટે.ના મો.સા.ચોરીમાં ગયેલ મો.સા. તથા આરોપીને બાબરકોટ ચોકડી પાસેથી ઝડપી પાડેલ શ્રી અશોક કુમાર સાહેબ, નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, ભાવનગર વિભાગ, ભાવનગરનાઓ* … Read More

બોટાદ જિલ્લામાં તા. ૧૧ એપ્રિલ સુધી કુલ ૩૯૬૭૩ પેસેન્જરોનું સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવ્યું હતું

બોટાદ જિલ્લામાં તા. ૧૧ એપ્રિલ સુધી કુલ ૩૯૬૭૩ પેસેન્જરોનું સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવ્યું હતું બોટાદ જિલ્લામાંથી ૧૧ એપ્રિલ સુધી કુલ ૨૭(સત્યાવીશ) વ્યક્તિઓ શંકાસ્પદ જણાતા કોરોનાના રીપોર્ટ માટે સર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ ભાવનગર … Read More

બોટાદ નગરપાલિકાએ વિવિધ વિસ્તારોમાં સેનીટાઈઝેશનની કામગીરી હાથ ધરી

બોટાદ નગરપાલિકાએ વિવિધ વિસ્તારોમાં સેનીટાઈઝેશનની કામગીરી હાથ ધરી બોટાદ નગરપાલિકા ચિફ ઓફીસરશ્રીની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ બોટાદ શહેરમાં કોરોનો વાઈરસનો ફેલાવો ન થાય તે માટે સરકારશ્રીની તરફથી સમયાંતરે મળેલ … Read More

બોટાદ નગરપાલિકાએ બોટાદ શહેરમાં સફાઈલક્ષી કામગીરી હાથ ધરી

બોટાદ નગરપાલિકાએ બોટાદ શહેરમાં સફાઈલક્ષી કામગીરી હાથ ધરી બોટાદ નગરપાલિકા ચિફ ઓફીસરશ્રીની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ બોટાદ શહેરમાં કોરોનો વાઈરસનો ફેલાવો ન થાય તે માટે સરકારશ્રીની તરફથી સમયાંતરે મળેલ … Read More

બોટાદ જિલ્લા પુરવઠા તંત્રએ #LetsGiveup ચેલેન્જ શરૂ કરી બોટાદ જિલ્લામાં 71 જણાએ ચેલેન્જ સ્વીકારી રાશન પુરવઠો જતો કર્યો જરૂરિયાતમંદને રાશનનો પુરવઠો મળે તે હેતુથી શરુ કરાઈ ચેલેન્જ

બોટાદ જિલ્લા પુરવઠા તંત્રએ #LetsGiveup ચેલેન્જ શરૂ કરી બોટાદ જિલ્લામાં 71 જણાએ ચેલેન્જ સ્વીકારી રાશન પુરવઠો જતો કર્યો જરૂરિયાતમંદને રાશનનો પુરવઠો મળે તે હેતુથી શરુ કરાઈ ચેલેન્જ બોટાદ જિલ્લા કલેકટરશ્રીના … Read More

બોટાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ‘LetsGiveUp’’’ ચેલેન્જ સ્વીકારનારા દિનેશભાઈ દુધરેજીયા કહે છે : ‘’બીજાને જેટલી જરુર છે, એટલી મારે નથી’’

બોટાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ‘LetsGiveUp’’’ ચેલેન્જ સ્વીકારનારા દિનેશભાઈ દુધરેજીયા કહે છે : ‘’બીજાને જેટલી જરુર છે, એટલી મારે નથી’’ બોટાદ શહેરમાં રહેતા દિનેશભાઈ દુધરેજીયાએ ‘’LetsGiveUp’ ’ ચેલેન્જ સ્વીકારી છે અને સરકાર … Read More

બોટાદ જિલ્લા કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

બોટાદ જિલ્લા કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ *****: • બોટાદ જિલ્લામા આજની તારીખે એક ૫ણ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંઘાયેલ નથી. • બોટાદ કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષ … Read More

બોટાદ જિલ્લા કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

બોટાદ જિલ્લા કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજા • બોટાદ જિલ્લામા આજની તારીખે એક ૫ણ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંઘાયેલ નથી. • બોટાદ કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને … Read More

બોટાદ જિલ્લાની ચેકપોસ્ટ ખાતે તા:-૦૫/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ ૧૪૫ વાહનોના ૩૬૬ પેસેન્જરોનું સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવ્યુ હતું તથા ૭૬ માલવાહક વાહનોની અવર જવર થઈ હતી

બોટાદ જિલ્લાની ચેકપોસ્ટ ખાતે તા:-૦૫/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ ૧૪૫ વાહનોના ૩૬૬ પેસેન્જરોનું સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવ્યુ હતું તથા ૭૬ માલવાહક વાહનોની અવર જવર થઈ હતી બોટાદ જિલ્લામાંથી આજ દિન સુધી કુલ ૧૭(સત્તર) વ્યક્તિઓ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: