બોટાદના જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તા સાહેબના અઘ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૯/૩/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રેસકોન્ફરન્સની યોજાઇ હવે, લોકડાઉન દરમિયાન બોટાદ શહેરમાં દવા સિવાયની દુકાનો બંધ રહેશે. 

બોટાદના જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તા સાહેબના અઘ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૯/૩/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રેસકોન્ફરન્સની યોજાઇ હવે, લોકડાઉન દરમિયાન બોટાદ શહેરમાં દવા સિવાયની દુકાનો બંધ રહેશે.  • બોટાદ જિલ્લામાઆજની તારીખે એક ૫ણ … Read More

નોવેલ કોરોના “ વાયરસ સંદર્ભે “ ડ્રોન કેમેરા ” થી બોટાદ જીલ્લા પર નજર રાખી ચોરી છુપીથી હરતા ફરતા ઇસમોને પકડી પાડી જેલ માં ધકેલતી બોટાદ પોલીસ ટીમ.

બોટાદ બ્રેકિંગ ન્યુઝ નોવેલ કોરોના “ વાયરસ સંદર્ભે “ ડ્રોન કેમેરા ” થી બોટાદ જીલ્લા પર નજર રાખી ચોરી છુપીથી હરતા ફરતા ઇસમોને પકડી પાડી જેલ માં ધકેલતી બોટાદ પોલીસ … Read More

n COVID19 કોરોના વાયરસને લીધે જાહેર કરવામાં આવેલ લોકડાઉનમાં બોટાદ એસ.ઓ.જી. એ માનવતા બતાવી બાળકનો જીવ બચાવ્યો.

  બોટાદ બ્રેકિંગ ન્યુઝ n COVID19 કોરોના વાયરસને લીધે જાહેર કરવામાં આવેલ લોકડાઉનમાં બોટાદ એસ.ઓ.જી. એ માનવતા બતાવી બાળકનો જીવ બચાવ્યો. ભાવનગર રેન્જનાં નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક *શ્રી અશોક કુમાર સાહેબ* … Read More

આજે તારીખ 29-3-2020 થી કોરોનાવાયરસ ને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં 144 કલમ નો ભંગ ન થાય તે માટે બોટાદ પોલીસની ટીમ દ્વારા શેરી મહોલ્લા કોમન પ્લોટ બાગ બગીચા ની અંદર ડ્રોન કેમેરા રાખવામાં આવશે

બ્રેકિંગ ન્યુઝ બોટાદ આજે તારીખ 29-3-2020 થી કોરોનાવાયરસ ને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં 144 કલમ નો ભંગ ન થાય તે માટે બોટાદ પોલીસની ટીમ દ્વારા શેરી મહોલ્લા કોમન પ્લોટ બાગ બગીચા … Read More

બોટાદ જિલ્લાના અનાજ કરિયાણાના વિક્રેતાઓ માટે ખુશીના સમાચાર. લોકડાઉન સમયે જો આપને જથ્થાબંધ માલ ખરીદ કરવામાં મુશ્કેલી હોય તો નીચે દર્શાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો.

બોટાદ બ્રેકીંગ ન્યુઝ  બોટાદ જિલ્લાના અનાજ કરિયાણાના વિક્રેતાઓ માટે ખુશીના સમાચાર. લોકડાઉન સમયે જો આપને જથ્થાબંધ માલ ખરીદ કરવામાં મુશ્કેલી હોય તો નીચે દર્શાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો.   બોટાદ … Read More

વહીવટી તંત્રની જાહેર જનતાને અપીલ – “ઘરમાં જ રહો, સુરક્ષિત રહો. 

  બોટાદ બ્રેકીંગ ન્યુઝ  વહીવટી તંત્રની જાહેર જનતાને અપીલ – “ઘરમાં જ રહો, સુરક્ષિત રહો.   બોટાદ જિલ્લામાં આજ સુધી કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી  વહીવટી તંત્ર … Read More

માન. બોટાદના જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તા સાહેબના અઘ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૮/૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર પ્રેસકોન્ફરન્સની

  બોટાદ બ્રેકીંગ ન્યુઝ  માન. બોટાદના જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તા સાહેબના અઘ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૮/૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર પ્રેસકોન્ફરન્સની • બોટાદ જિલ્લામા આજની તારીખે એક૫ણ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંઘાયેલ નથી. … Read More

માન. બોટાદના જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તા સાહેબના અઘ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૮/૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર પ્રેસકોન્ફરન્સની

બોટાદ બ્રેકીંગ ન્યુઝ  માન. બોટાદના જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તા સાહેબના અઘ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૮/૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર પ્રેસકોન્ફરન્સની • બોટાદ જિલ્લામા આજની તારીખે એક૫ણ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંઘાયેલ નથી. • … Read More

બોટાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કોરોના વાયરસ અંગે લોક ડાઉન દરમ્યાન સંપૂર્ણપણે અમલવારી કરવામાં આવી રહી છે.

*બોટાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કોરોના વાયરસ અંગે લોક ડાઉન દરમ્યાન સંપૂર્ણપણે અમલવારી કરવામાં આવી રહી છે. નાનામાં નાના ગામડાઓમાં પણ અલગ અલગ રસ્તાઓ બેરીકેટીંગ કરાવી માત્ર એક જ મુખ્ય રસ્તો … Read More

બોટાદ જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તાના અઘ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ પ્રેસકોન્ફરન્સ બોટાદ શહેરમાં આવતા અઠવાડીયે બે દિવસ જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ માટે બજાર ખુલ્લાં રહેશે.

બોટાદ બ્રેકિંગ ન્યુઝ બોટાદ જિલ્લા કલેકટરશ્રી વિશાલ ગુપ્તાના અઘ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ પ્રેસકોન્ફરન્સ બોટાદ શહેરમાં આવતા અઠવાડીયે બે દિવસ જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ માટે બજાર ખુલ્લાં રહેશે. • બોટાદ જિલ્લામા આજની તારીખે એક૫ણ કોરોના … Read More

Translate »
%d bloggers like this: