દિવ બસ સ્ટેશનમાં પાયાની સુવિધાઓ ની ઉણપ

 દિવ જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ દ્વારા કલેકટર ને  તાત્કાલિક ધોરણે પાયાની સુવિધા પુરી પાડવા માટે અપીલ કરવામાં આવી દિવ  બસ સ્ટેશનમાં પાયાની સુવિધાઓ ની ઉણપ  દીવ એક પર્યટક સ્થળ છે. અહીંયાં … Read More

સરગમ યુવા મંડળ ઼અને વાયુ નંદન સેવા સંસ્થાન દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે વિશ્વ એ઼઼ઈડસ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

 દિવ મા  સરગમ યુવા મંડળ ઼અને વાયુ નંદન સેવા સંસ્થાન દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે વિશ્વ એ઼઼ઈડસ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી. આજ રોજ ૧લી ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ ના દીવ ના વેજીટેબલ બજાર … Read More

Translate »
%d bloggers like this: