અરવલ્લી:ધનસુરા તાલુકાના આરોગ્ય વિભાગ ના કર્મચારી મંડળ દ્વારા ગ્રેડ પે મુદ્દે ઉગ્ર આંદોલન.

અત્યારે 1900 ગ્રેડ પે મળે છે જે 2800 રૂપિયાનો ગ્રેડ પે મળે એવી માગણીઓ છે.

MPHW, FHW,lab technician, ફાર્માસિસ્ટ તથા MPHS,FHS કેડર ના લોકો આંદોલન માં જોડાયા

અગાઉ પણ સરકાર શ્રી ને બે વાર રજૂઆત કરવા છતાં હજુ પણ કર્મચારીઓ ને ગ્રેડ પે માં વધારો થયેલ નથી.

Translate »
%d bloggers like this: