ભાવનગર રેન્જ ડી.આઇ.જી.પી. શ્રી.અશોક કુમાર (IPS)નાઓ દ્વારા લેવામાં આવેલ અમરેલી જીલ્લા પોલીસનું વર્ષ-૨૦૨૦નું વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન


પોલીસ તંત્રના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે દર વર્ષે રેન્જના વડા દ્વારા તાબાના જીલ્લાના પોલીસ દળનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે. ભાવનગર રેન્જ‍ ડી.આઇ.જી.પી. શ્રી.અશોક કુમાર (IPS) નાઓ દ્વારા અમરેલી જીલ્લા પોલીસનું વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન હાથ ધરવામાં આવેલ હતું.

જિલ્લાના નાગરીકો શાંતિ અને સલામતિ અહેસાસ થાય અને કાયદો અને વ્યવસ્થાને નિયંત્રિત કરવા માટે લોક ભાગીદારીથી (૧) લાઠી પો.સ્ટેના ચાંવડ આઉટ પો.સ્ટે., (૨) અમરેલી સીટી પો.સ્ટે. નાગનાથ પોલીસ ચોકી, (૩) કોલેજ રોડ પોલીસ ચોકી તથા (૪) ચલાલા પો.સ્ટે.ના બસ સ્ટેશન પોલીસ ચોકી તથા (૫) ધારી પો.સ્ટે.ના લાયબ્રેરી ચોક પોલીસ ચોકી, (૬) બગસરા પો.સ્ટે.ની માણેકવાડા પોલીસ ચોકીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવેલ. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમ્યાન સોશ્યલ ડિસ્ટનસિંગનું પાલન કરવામાં આવેલ.

વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન દરમિયાન પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓ, રીડર બ્રાન્ચ, MOB, LIB, અરજી, ફીંગર પ્રિન્ટ, કોમ્પ્યુટર, પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ, વહીવટી શાખાઓ તથા પોલીસ હેડ ક્વાર્ટસના માઉન્ટેડ, એમ.ટી., બેન્ડ, ડોગ સ્કોડ, વાયરલેસ, નેત્ર કમાન્ડ કંટ્રોલ રૂમ, સી.પી.સી. કેન્ટીન, આર્મ્સ એમ્યુનેશન, કોત રૂમ, આર્મર રૂમ, LCB, SOG, જિલ્લા જેલ વિઝિટ, બાબરા પોલીસ સ્ટેશન તથા ધારી પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ કરવામાં આવી.
 ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ તથા સારી કામગીરીની વિગત :
વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન અનુસંધાને જીલ્લાની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવેલ. જેમાં અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, મદદનીશ/નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીઓ, પોલીસ ઇન્સપેક્ટરશ્રીઓ તથા પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટરશ્રીનાઓ સાથે શરીર સંબંધી તથા મિલ્કત સંબંધી બનેલ ગુન્હાઓની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આાવેલ, જેમાં અમરેલી જિલ્લાામાં વર્ષ-૨૦૨૦માં બનવા પામેલ ગુનાઓની આંકડાકીય માહિતી જેવી કે અમરેલી જિલ્લારમાં બનવા પામેલ ખુનના ૧૨ ગુનાઓ જે તમામ ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવામાં આવેલ, કુલ ૯૯૧ માંથી ૯૩૯ ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવામાં આવેલ, પોલીસ દ્વારા વિવિધ હેડમાં લેવામાં આવેલ અટકાયતી પગલાં-૫૭૯૭, જિલ્લાડમાં બનવા પામેલ સંવેદનશીલ બનાવો, ગેર કાયદેસર હથિયાર ધારાના-૧૪, લોકડાઉન અને વિધાનસભા પેટા ચુંટણી અનુસંધાને-૧૯૨૧૬ ગુન્હા દાખલ કરેલ, જિલ્લાની એલ.સી.બી, એસ.ઓ.જી, પેરોલ ફર્લો સ્કોાડ, જિલ્લા ટ્રાફિક જેવી શાખાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરી, ડીટેક્શન, GUJCTOC નો ગુન્હોસ રજી. કરાવવામાં આવેલ તેમજ ૭ ગેંગ કેસો રજી. કરાવેલ, જિલ્લાામાં રજી. થયેલ ગુન્હાાઓમાં કરવામાં આવેલ સારી તપાસો, પાસા અધિનિયમમાં આવેલ સુધારા બાદ કરવામાં આવેલ કામગીરી તેમજ વર્ષ દરમ્યારન કુલ ૧૩૫ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરેલ, જે પૈકી ૩૯ પાસા દરખાસ્તક મંજુર થતાં, પાસા અટકાયતીઓને જેલ હવાલે કરવામાં આવેલ, તડીપારની ૨૭૫ લોકોની દરખાસ્તી કરવામાં આવેલ, બે PIT N.D.P.S. ની દરખાસ્તઆ કરેલ જે મંજુર થયેલ, નશાકારક પદાર્થો અંગેની કામગીરી, ACB લગત દરખાસ્તો , બેનામી સંપત્તિ અંગેની કુલ ૮ દરખાસ્તો, કરવામાં આવેલ, જમીન દબાણની ૬ દરખાસ્તોલ કરવામાં આવેલ, પશુ સંરક્ષણ ધારાની જોગવાઇઓ મુજબ ખાલસા કરેલ વાહનોની વિગતો, ઉંચા વ્યાજે ગે.કા. રીતે નાણા ધીરધારનો ધંધો કરનાર આરોપીઓ વિરૂધ્ધવ ૨૦ કેસો દાખલ કરવામાં આવેલ, વર્ષ દરમ્યાંન પ્રોહિબીશન અંગે કુલ ૧૩,૪૦૫ કેસો દાખલ કરવામાં આવેલ, જુગારના -૫૮૦ કેસો દાખલ કરવામાં આવેલ, પોલીસ વેલ્ફેરરની કામગીરી અંતર્ગત જિલ્લામાં તમામ પોલીસ લાઇનમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યુ તેમજ પોલીસ હેડક્વાર્ટસ ખાતે મિયાવાંકી જાપાનીઝ પધ્ધતિથી કુલ-૬૫૦ વૃક્ષો રોપવામાં આવ્યા, કોવિડ-૧૯ અનુસંધાને અમરેલી પોલીસ દ્વારા ૭૦૧૧ કેસો કરવામાં આવેલ, માસ્કના – ૪૭૮૮૩ કેસો કરી રૂ-૧,૮૯,૮૪૦૦/- નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવેલ, ઉપરાંત કોવિડ-૧૯ અનુસંધાને રાહત કાર્ય અંગે કરવામાં આવેલ કામગીરી, લોકડાઉન દરમ્યાલન શરૂ કરવામાં આવેલ લોકમિત્ર એપ્લીંકેશન તેમજ જાફરાબાદ મરીન પોલીસ સ્ટેીશનની હદમાં આવેલ શિયાળબેટ, સવાઇપીર તથા અબુસવાઇ પીરના સ્થમળો પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સઘન બનાવવા ૪૪ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા લગાવેલ, તે અંગેના અહેવાલ રજુ કરવામાં આવેલ. કોન્ફુરન્સા દરમ્યાશન ગત વર્ષની સરખામણીમાં ક્રાઇમ રેટમાં ઘટાડો થયેલ હોવાનું તેમજ પોલીસ દ્વારા ૫૩ નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડવાની કામગીરી તથા ટ્રાફિક નિયમન લગત કામગીરી કરવામાં આવેલ તેમજ હાલમાં ચાલી રહેલા કોરોના વાઇરસનું સંક્રમણ અટકાવવા સરકારશ્રી દ્વારા જારી કરેલ ગાઇડ લાઇનનું ચુસ્ત પાલન કરાવવા સૂચના આપવામાં આવેલ.
વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન અનુસંધાને LCB/SOG ના અધિકારી/કર્મચારીઓ સાથે મિટીંગ યોજી તેઓની કામગીરીની સમિક્ષા કરવા્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્માં આવેલ તેમજ કામગીરી વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ તેમજ આ શાખાઓની સારી અને ચર્ચાસ્પદ વણશોધાયેલ કેસોને શોધી કાઢવા બદલ અભિનંદન પાઠવવામાં આવેલ.
 પોલીસ અધિકારીના ઇન્ટરવ્યુ :
વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન અનુસંધાને જિલ્લાના તમામ પોલીસ અધિકારીઓના પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ લઇ તેઓની વ્યક્તિગત કામગીરીની સમિક્ષા કરવામાં આવેલ તથા તેઓની રજૂઆત સાંભળવામાં આવેલ.
 સિવિલિયન કર્મચારીઓના ઇન્ટરવ્યુ :
વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન અનુસંધાને જિલ્લાના સિવિલ કર્મચારીઓના ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવેલ તેમજ વહીવટી કામગીરીની સમિક્ષા કરવામાં આવેલ તેમજ પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓના કોઇપણ જાત પ્રકરણ બિનજરૂરી રીતે પડતર ન રહે તે રીતે કામગીરી કરવા સૂચના તથા માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ.
 ઓર્ડલી રૂમ:
વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન અનુસંધાને જિલ્લાના ૨૫ પોલીસ કર્મચારીઓની વ્યક્તિગત રજુઆત સાંભળવામાં આવેલ.
 પોલીસ સંવાદ :
વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન અનુસંધાને બાબરા તથા ધારી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે તથા અમરેલી જીલ્લાના પોલીસ હેડ ક્વાટર્સ ખાતે નવ નિયુક્ત તાલીમ લઇ રહેલ-૨૯૩ પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે સીધો સંવાદ યોજવામાં આવેલ. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમ્યાન સોશ્યલ ડિસ્ટનસિંગનું પાલન કરવામાં આવેલ.
 ફ્લેગ હોસ્ટીંગ :
રાષ્ટ્ર, રાજ્ય, જિલ્લામાં શાતિ અને કોમી એખલાસનું કાયમી વાતાવરણ જળવાઇ રહે તથા લોકોમાં દેશદાઝ જળવાઇ, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે વફાદારી, નિષ્ઠા તેમજ રાષ્ટ્રીય ભાવનાની ઉત્કૃષ્ટ કેળવણી માટે સાવરકુંડલા ટાઉન પો.સ્ટે. વિસ્તારના મણીભાઇ ચોક ખાતે તથા બાબરા પો.સ્ટે.માં ભાવનગર ચોકડી ખાતે પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓ, પોલીસ બેન્ડ દ્વારા રાષ્ટ્રગીત સાથે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી ફ્લેગ હોસ્ટીંગ કરવામાં આવેલ.
 નોટ રીડીંગ :
વાર્ષિક ઇન્સપેક્શન અનુસંધાને જિલ્લામાં વાર્ષિક કામગીરીનું મુલ્યાંકન સંબંધીત અધિકારી/કર્મચારીઓની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ અને જરૂરી સૂચના આપવામાં આવેલ.
 સન્માન :
જીલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણીની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ શ્રી નિર્લિપ્ત રાય પોલીસ અધિક્ષકશ્રી અમરેલીનાઓની પ્રશંસા કરવામાં આવેલ તથા કોરોના વોરીયર્સ, ઇ-ગુજકોપ, રમત-ગમત, ઇલેક્શન સંબંધિત કામગીરી, ચિત્રકળા, સુરક્ષા સેતુ, બેન્ડ વિગેરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવામાં તથા ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીઓ કરવા બદલ જિલ્લાના ૪૮ પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓને સન્માનિત કરવામાં આવેલ.

Translate »
%d bloggers like this: