રાજ્યમાં ઐતિહાસિક ઘટના

દીપડાના આતંકથી
અમરેલીના બગસરામાં
કલમ 144 લાગુ કરાઈ

સૂર્યાસ્તથી 3 કલાક પહેલા
પાંચથી વધારે માણસોનું ટોળાએ
ભેગું થાવું નહીં

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેરનામું

Translate »
%d bloggers like this: