અપહરણના ગુન્હામાં નાસતા ફરતાં આરોપીને ભોગ બનનાર સાથે પકડી પાડતી અમરેલી એલ.સી.બી

અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક શ્રી.નિર્લિપ્‍ત રાય સાહેબ* નાઓએ ગુન્‍હો આચરી નાસતા ફરતા આરોપીઓ અંગે માહિતી મેળવી તેમને પકડી પાડી તેમના વિરૂધ્‍ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરવા અમરેલી જીલ્‍લા પોલીસ તંત્રને જરૂરી સુચનાઓ અને માર્ગદર્શન આપેલ હોય જે અન્‍વયે *અમરેલી એલ.સી.બી.ના ઇન્‍ચાર્જ પોલીસ ઇન્‍સ. શ્રી. આર. કે. કરમટા તથા પો.સ.ઇ. શ્રી પી.એન.મોરી તથા એલ.સી.બી. ટીમે* ચોક્કસ બાતમી મેળવી અપહરણનો ગુન્‍હો કરી નાસતા ફરતાં આરોપીને અમરેલી – ધારી રોડ ઉપર આવેલ રાઘેશ્‍યામ હોટલ પાસેથી ભોગ બનનારની સાથે પકડી પાડવામાં સફળતાં મેળવેલ છે.

💫 જામનગર જીલ્‍લાનાં પંચકોશી ‘એ’ ડીવીઝન પો.સ્‍ટે. ફ.ગુ.ર.નં. ૭૨/૨૦૧૯, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૩, ૩૬૬ મુજબના ગુન્‍હાનાં કામે ફરિયાદીએ પોતાની સગીર વયની દિકરીને આ કામનો આરોપી પોતાના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી લલચાવી ફોસલાવી બદકામ કરવાના ઇરાદે અપહરણ કરી ભગાડી ગયેલ હોવાની ફરિયાદ આપેલ હતી. જે ગુન્‍હાનો આરોપી પોતાની કાયદેસરની ધરપકડ ટાળવા ભોગ બનનારની સાથે નાસતો ફરતો હતો.

💫 *પકડાયેલ આરોપીઃ-*

 ઉદરા ઉર્ફે નરેશ રમણભાઇ પારગી, ઉં.વ.૧૯, રહે. બીછોર, મહુડી ફળીયુ, તા.ફતેપુરા જી.દાહોદ વાળાને તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૯/૩૦ વાગ્યે ભોગ બનનાર સગીરા સાથે પકડી પાડી અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્‍ટેશન હવાલે કરેલ છે.

💫 આ કામગીરી *પોલીસ અધિક્ષક સાહેબશ્રી અમરેલી* નાઓની સુચના અને માર્ગદર્શન મુજબ *એલ.સી.બી. અમરેલીના ઇન્‍ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. શ્રી. આર.કે.કરમટા તથા પો.સ.ઇ. શ્રી પી.એન.મોરી તથા એલ.સી.બી.ટીમ* દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. 

Translate »
%d bloggers like this: