ઓલ ઇન્ડિયા SC,ST,OBC, આજરોજ ૨૬ નવેમ્બર ભારતીય સંવિધાન દિવસ ની ઉજવણી બોરીવલી માં કરવામાં આવી

આજરોજ ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર દ્વારા ભારતીય બંધારણ ૨૬ નવેમ્બર સંવિધાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને આજના દિવસે સંવિધાન વિશે પ્રવચન તેમજ ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર અને ગૌતમ બુદ્ધની પ્રતિમા ને ફુલ હાર અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા બુદ્ધ વંદના કરવામાં આવી હતી તેમાં ઉપસ્થિત ઓલ ઇન્ડિયા SC,ST,OBC, માઇનોરીટીસ મહાસંઘ ના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શ્રા.આલજીભાઈ મારુ રાષ્ટ્રીય સંગઠન પ્રમુખ શ્રી નરેશભાઈ મારુ અમરેલી જિલ્લા થી પધારેલ જેરામભાઈ પરમાર મુંબઈ પ્રદેશ કાર્યકારી સદસ્ય વિશ્રામભાઇ મેરીયા કાલિદાસ લકુમ વિશાલભાઈ મારુ વિજય લકુમ વગેરે કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ભારતીય સંવિધાન વિશે જાણકારી આપી હતી બંધારણનું લક્ષણ: ભારતના બંધારણની વિશેષતા એ છે કે તે સંઘીય અને એકરૂપ પણ છે. ભારતના બંધારણમાં સંઘીય બંધારણની ઉપરની તમામ લાક્ષણિકતાઓ છે. બીજી લાક્ષણિકતા એ છે કે કટોકટીમાં ભારતીય બંધારણમાં કેન્દ્રિય બંધારણ મુજબ કેન્દ્રને વધુ શક્તિશાળી બનાવવાની જોગવાઈઓ છે.

ત્રીજી વિશેષતા એ છે કે માત્ર એક જ નાગરિકત્વ શામેલ છે અને તે જ બંધારણ કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સરકારોના કામકાજની વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે. આ સિવાય સંવિધાનમાં કેટલીક સારી બાબતોનું વિશ્વના અન્ય બંધારણમાંથી પણ સંકલન કરવામાં આવ્યું છે.
સંસદીય સ્વરૂપ: બંધારણમાં સરકારના સંસદીય સ્વરૂપની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે જે કેટલીક એકત્રીય સુવિધાઓવાળા બંધારણમાં સંઘીય હોય છે. સેન્ટ્રલ એક્ઝિક્યુટિવના બંધારણીય વડા રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ મુજબ કેન્દ્રીય સંસદની પરિષદમાં રાષ્ટ્રપતિ અને બે ગૃહો હોય છે જેને રાજ્યના પરિષદ (રાજ્ય સભા) અને લોકોના ગૃહ (લોકસભા) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
બંધારણની કલમ (૭૪) (૧) એ જોગવાઈ કરી છે કે રાષ્ટ્રપતિને મદદ કરવા અને સલાહ આપવા માટે પ્રધાનોની એક કાઉન્સિલ હશે, જે વડા પ્રધાન તરીકે રહેશે, રાષ્ટ્રપતિ સલાહ અનુસાર તેના કાર્યો કરશે. આમ, વાસ્તવિક કારોબારી સત્તા વડા પ્રધાનના વડા તરીકેની મંત્રી પરિષદમાં રહેલી છે.
બંધારણના મુખ્ય ત્રણ મુદ્દા: ભારતનું બંધારણ ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ પર આધારીત છે. પ્રથમ રાજકીય સિદ્ધાંત, જે મુજબ ભારત લોકશાહી દેશ બનશે. તે સાર્વત્રિક, બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્ય હશે. બીજું, ભારતમાં સરકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે કેવા પ્રકારનાં સંબંધો હશે. તેઓ એકબીજા સાથે કેવી રીતે કામ કરશે. સરકારી સંસ્થાઓને કયા અધિકાર રહેશે, કઇ ફરજો થશે અને સંસ્થાઓ પર કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી લાગુ થશે. ત્રીજું, ભારતીય નાગરિકોને કયા મૂળભૂત અધિકારો મળશે અને આજના દિવસે ૨૬ નવેમ્બરભારતીય નાગરિ ધર્મનિરપેક્ષ સંવિધાનની સ્થાપના કરવામાં આવી તેવા ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ને કોટી કોટી પ્રણામ..

Translate »
%d bloggers like this: