અમદાવાદના રાજપથ ક્લબ પાસે કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે અકસ્માતમાં એક્ટિવા ચાલકનું મૌત

અમદાવાદના રાજપથ ક્લબ પાસે થયેલ એક્સિડન્ટ માં એક્ટિવા ચાલકનું મોત.

બાઈક ચાલકનું નામ ઋત્વિજ પટેલ. કાર અને એક્ટિવા ચાલક વચ્ચે 1 વાગ્યાની આસપાસ એક્સીડન્ટ થયો હતો.

Translate »
%d bloggers like this: