અમદાવાદના કલેક્ટર વિક્રાંત પાંડે ની બદલી

અમદાવાદના કલેક્ટર વિક્રાંત પાંડે ની
બદલી

ડેપ્યુટેશન પર જવાનો સરકારનો ઓર્ડર
ત્રણ વીકમાં દિલ્હી જઈ ચાર્જ સંભાળવા
આદેશ

અમદાવાદના નવા કલેક્ટરની નિયુક્તિ
ટૂંક સમયમાં બોડકદેવનું જમીન પ્રકરણ
નડ્યાની લોકચર્ચા

Translate »
%d bloggers like this: