ગારીયાધારના સાતપડા ગામની વાડી વિસ્તારમા દિપડાની લાશ મળી આવી

Breking news ગારીયાધારના સાતપડા ગામની વાડી વિસ્તારમા દિપડાની લાશ મળી આવી સાતપડા સમઢીયાળાના જુના રસ્તા પર દિપડાનો મ્રુત હાલતમા જોવા મળેલ દિપડાનો મ્રુત હાલતમા જોવા લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા સ્થાનીક … Read More

રોહિશાળા ગામે ૪વષૅ ની તળાવ માં ડૂબી જવાથી મોત

બોટાદના રોહિશાળા ગામે ગઈકાલે ગુમ થયેલ બાળકીનું તળાવમાં ડૂબી જવાથી મોત બોટાદ, તાલુકાના રોહિશાળા ગામે ગઈકાલે 4 વર્ષની બાળકી ગુમ થયાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયાં હતા એ દરમિયાન ગામના સજ્જનો દ્વારા … Read More

ઉતરાયણના તહેવાર નિમિતે તકેદારી રાખવાની સુચનાઓ-આજે તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ તથા તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિતે નીચે જણાવેલ સુચનાઓનો રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રહીશોએ અવશ્ય અમલ કરવાનો રહેશે

ઉતરાયણના તહેવાર નિમિતે તકેદારી રાખવાની સુચનાઓ-આજે તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ તથા તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિતે નીચે જણાવેલ સુચનાઓનો રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રહીશોએ અવશ્ય અમલ કરવાનો રહેશે ઉતરાયણના તહેવાર … Read More

Translate »
%d bloggers like this: