ગુજરાતના સૈન્ય જવાનની હત્યા કરીને લાશ દફનાવી દેવાઈ… રાજપૂત સમાજમાં ભારે રોષ… જાણો સમગ્ર ચોંકાવનારી ઘટના

ગુજરાતના સૈન્ય જવાનની હત્યા કરીને લાશ દફનાવી દેવાઈ… રાજપૂત સમાજમાં ભારે રોષ… જાણો સમગ્ર ચોંકાવનારી ઘટના કોબ્રા કમાન્ડો અજીતસિંહ પરમાર મૂળ કોડીનાર તાલુકા ના રહેવાસી અને બિહાર માં ફરજ મુકામે … Read More

Translate »
%d bloggers like this: