બોટાદ જીલ્લાના ગઢડા શહેરમાં થયેલ મર્ડરના આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડતી ગઢડા પોલીસ

ભાવનગર રેન્જ નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી અશોક કુમાર સાહેબ તથા બોટાદ જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી હર્ષદ મહેતા સાહેબનાઓની ગઇ તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ સાંજના સમયે સામાન્ય બાબતમાં તકરાર દરમ્યાન સગા નાનાભાઇના … Read More

Translate »
%d bloggers like this: