સિહોર પ્રાંત કચેરી ખાતે સંકલન સમિતિની મહત્વની બેઠક મળી.

  “આજરોજ સિહોર પ્રાંત કચેરી ખાતે સંકલન સમિતિ ની બેઠક મળી આ બેઠકની અંદર મહત્વની ત્રણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. 1)સિહોર માંથી ભાવનગર રાજકોટ હાઇવે રોડ પસાર થાય છે ત્યારે … Read More

Resort Het Palace Hotel Alang સુવિધાઓથી સજ્જતા નો આણંદ માણો અલંગ ના દરિયા કિનારા થી નજીક કુદરતી સૌંદર્ય નુ સાનિધ્યમાં

Resort Het Palace Hotel Alang સુવિધાઓથી સજ્જતા નો આણંદ માણો અલંગ ના દરિયા કિનારા થી નજીક કુદરતી સૌંદર્ય નુ સાનિધ્યમાં આધુનિકતા થી સુસજ્જ ઇન્ટિરિયર સુશોભિત લક્જરીયસ કોટેજ & રુમ શુભ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: