મહુવા તાલુકાના કોટડા ગામે હક માટે આંદોલન કરી રહેલ 90 કોળી સમાજના બહેનો માતા ઓ પર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ તમામ ખોટા કેસો પાછા ખેંચવા બાબત માટે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

કલ હમારા યુવા સંગઠન એ બિનરાજકીય સંગઠન છે અને કોળી સમાજના જાગૃત યુવાનો દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલ છે . કોળી સમાજમાં શિક્ષણ . હક અધિકારની જાણકારી આપવાનું અને કોળી સમાજ પર … Read More

કલ હમારા યુવા સંગઠન તળાજા દ્વારા આજ તા 12/11/20 ના રોજ મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે

કલ હમારા યુવા સંગઠન તળાજા દ્વારા આજ તા 12/11/20 ના રોજ મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કોટડા ગામના લોકો પોતાની જમીન બચાવવા માટે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપનીના માઈનિંગ વિરોધ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: