ભાજપ કોંગ્રેસ બંને પક્ષને હંફાવતો ગુજરાતનો ત્રીજો પક્ષ એટલે વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી

94 ધારી,બગસરા,ખાંભા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં ઓબીસી સમાજ ને અન્યાય સહન કરવાનો વારો આવ્યો હોઈ છે બંને પક્ષે ઓબીસી સમાજની નોંધ લીધી નથી ત્યારે ગુજરાતમાં માત્ર ઓબીસી સમાજ ના હક અને … Read More

આજ રોજ મથાવડા ગામે ગામ જાગૃતી કાર્યક્રમ નુ આયોજન

આજ રોજ મથાવડા ગામે ગામ જાગૃતી કાર્યક્રમ નુ આયોજન આ કાર્યક્રમમાં બોહળી સંખ્યા મા ગામ જનો હાજર રહ્યા  ગામ ની અંદર ગ્રામ સ્વચ્છતાની બાબત, પીવાના પાણી ની બાબત, કોરોના બાબતે … Read More

Translate »
%d bloggers like this: