નિલમબાગ પો.સ્ટે.ના ગેંગ કેસના આરોપીને ઝડપી પાડતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ.

નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, ભાવનગર રેન્જ નાઓએ જીલ્લાઓમાં ગુમ થયેલ બાળકો તથા સગીર વયની યુવતીઓને શોધી કાઢવા તેમજ ગુન્હો કર્યા બાદ જુદા-જુદા રાજય તથા જીલ્લાઓમાં આરોપી ભાગતા ફરતા હોય જે નાસતા ફરતા … Read More

“Live crime news”, તેમજ “કલ હમારા news “.. ઓફિસ નું અલંગ ખાતે મણાર માં શુભારંભ..

Live crime news”, તેમજ “કલ હમારા news “.. ઓફિસ નું અલંગ ખાતે મણાર માં શુભારંભ થયો … સત્ય, સચોટ અને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે “Live crime news”, તેમજ “કલ હમારા news … Read More

૯૪ – ધારી-બગસરા-ખાંભા વિધાનસભાની પેટા ચુંટણીમાં ખાંભા તાલુકાના ગામડાઓમાં OBC સમાજના હક અને પ્રચારનું આહવાન કરતા વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ધરમશી ભાઈ ધાપા

૯૪ – ધારી-બગસરા-ખાંભા વિધાનસભાની પેટા ચુંટણીમાં ખાંભા તાલુકાના ગામડાઓમાં લોકોને ઘર ઘર સુધી ઓબીસીમાં હક અને અધિકારો વિશે જાગૃતિ લાવવા સદા લોકોના સંપર્કમાં રહેનાર ધરમશીભાઈ ધાપા ની વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટીને … Read More

Translate »
%d bloggers like this: