સિહોર નગરપાલિકાનાં નવનિર્મિત બિલ્ડિંગ “અટલ ભવન” નો ઇ-લોકાર્પણ કાર્યક્રમ ગુજરાતના સીએમ વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે કરવામા આવ્યો

આજે સિહોર નગરપાલિકાનાં નવનિર્મિત બિલ્ડિંગ” અટલ ભવન” નો ઇ-લોકાર્પણ કાર્યક્રમ ગુજરાત રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્ય મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી ના વરદ હસ્તે કરવામા આવ્યો. તેમજ આ ઈ-લોકાર્પણ માટે ગુજરાત રાજ્ય ના મત્સ્ય … Read More

Translate »
%d bloggers like this: