માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા સૂત્ર ને સાકાર કરતું રામકૃષ્ણ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ભેરાઈ emergency સારવાર નો કર્યો પ્રારંભ

રાજુલા. તારીખ 1 ઓક્ટોબર 2020 અમરેલી જિલ્લાનું રાજુલા તાલુકાનું ભેરાઇ ગામ ઘણીવાર માનવ સેવા માટે આગળ આવતું હોય છે. પ્રાપ્ત વિગત જાણવા મળતી મુજબ અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકા નું એક … Read More

Translate »
%d bloggers like this: