રાજુલાના વાવેરા ગામે ધનવંતરી રથ અને પ્રોપર ના સ્ટાફ દ્વારા કોરોના મહામારીમા કરાતી સુંદર કામગીરી

ગુજરાત સહિત દેશભરમાં કોરોના મહામારીએ જયારે ભરડો લીધો છે અને કેસોમા સતત વધારો થઇ રહ્યો છે ત્યારે અમરેલી જીલ્લા કલેકટરશ્રી આયુષ ઓક,ડીડીઓશ્રી તેજસ પરમાર અને જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ.એચ.એફ.પટેલ દ્વારા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: