બોટાદ ચાઇલ્ડ લાઇન દ્વારા પોષણ માસ અંતર્ગત ICDS ના સહયોગથી ગઢડા આંગણ વાડી નં.5 (ખાચર વાડી) ખાતે પોષણ માસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

તારીખ-21/9/20 સોમાવર ના રોજ બોટાદ ચાઇલ્ડ લાઇન દ્વારા પોષણ માસ અંતર્ગત ICDS ના સહયોગથી ગઢડા આંગણ વાડી નં.5 (ખાચર વાડી) ખાતે પોષણ માસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં ચાઈલ્ડ લાઇન … Read More

અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના વેટરનરી ઓફીસર ડૉ.અરુણભાઈ ભરવાડ ની બદલી થતાં વિદાય કાર્યક્રમ યોજાયો.

ખાંભા તાલુકના મિલનસાર સ્વભાવના અને નિષ્ઠાવાન ની સાફ છબી ધરાવનાર ખાંભા પશુ સારવાર કેન્દ્રના વેટરનરી ઓફિસર ડો. અરુણભાઈ ભરવાડ ની પોતાના વતન અમદાવાદ બદલી થતાં આજ રોજ ખાંભામાં પશુ સારવાર … Read More

*અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના વેટરનરી ઓફીસર અરુણ સાહેબ ભરવાડ ની બદલી થતાં વિદાય કાર્યક્રમ યોજાયો.*

અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના વેટરનરી ઓફીસરશ્રી અરુણભાઈ ભરવાડ જેઓના મિલનસાર સ્વભાવ અને નિષ્ઠાવાન ની સાફ પ્રતિભા તેમજ મૂંગા પશુઓની સેવામા અવિરત ફરજ બજાવતા અરુણ સાહેબની  બદલી નિમિતે પશુ ચિકિત્સાલય ખાતે … Read More

યુદ્ધ જહાજ વિરાટ અલંગ ખાતે આવી આવી પહોંચ્યું

વિરાટ, સૌથી લાંબી સેવા આપતા આઈએનએસ વિરાટ આજે ગુજરાતના અલંગ ખાતે શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડની અંતિમ યાત્રા પર અલંપર આવી પહોંચ્યું છે.નૌકાદળમાં વિરાટને ‘ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ લેડી’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. … Read More

Translate »
%d bloggers like this: