હરીયાણા રાજ્યની છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી ગુમ થયેલ માનસિક અસ્થિર મહીલાને તેના પરીવાર સાથે મેળાપ કરાવી આપતી ધારી પોલીસ ટીમ

ધારી ગામમા છેલ્લા પંદરેક દીવસથી રખડતી માનસીક અસ્થિર મહીલાને ધારી પોલીસ સ્ટેશને લાવી તેની પુછપરછ કરતા અને આ મહીલાને પોતાના નામ સરનામા બાબતે પુછતા ખાલી બાલાદેવી એટલુ જ હીંદી ભાષામાં … Read More

Translate »
%d bloggers like this: