અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા શહેર બન્યુ જળબંબાકાર નગરપાલિકા સામે લોકો ભરાયા રોષે

રાજુલા શહેર ના ધારનાથ સોસાયટીમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે તો તંત્ર દ્વારા આજદિન સુધી હજુ પાણી નો કોઈ પણ પ્રકાર નો નિકાલ કરવા મા આવ્યો નથી ધારનાથ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: