નર્મદામાં વધતા જતા પોઝિટિવ કેસ માં ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી માં કોરોના સંક્રમણ માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નો અભાવ કેસ વધારી રહ્યા છે. ગામડાઓમાંથી આવતા રાજપીપળાની વિવિધ બેંકોમાં લાઈનમાં ઊભા રહેતા ગ્રાહકોએ ઉડાવ્યા સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા. સિન્ડિકેટ બેન્ક, યુનિયન બેંક, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા ની બેંકમાં ગ્રાહકના ટોળા કોરોના સંક્રમણ માટે પૂરતા

નર્મદામાં વધતા જતા પોઝિટિવ કેસ માં ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી માં કોરોના સંક્રમણ માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નો અભાવ કેસ વધારી રહ્યા છે. ગામડાઓમાંથી આવતા રાજપીપળાની વિવિધ બેંકોમાં લાઈનમાં ઊભા રહેતા ગ્રાહકોએ ઉડાવ્યા … Read More

અમરેલી જિલ્લાના ખાંભામાં આરોગ્ય વિભાગના સબ સેન્ટરના બાંધકામમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો ભ્રષ્ટાચાર

ખાંભાના ચલાલા રોડ તરફ રામાપીરના મંદિર પાસે ગામની બારોબાર જયાં માનવવસ્તીનો વસવાટ નથી તેવી જગ્યાએ થઈ રહયું આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ બનતુ સબ સેન્ટર. બાંધકામમાં પ્લાન એસ્ટિમેન્ટ મુજબનું મટીરીયલ ન વાપરી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: