સાસણના દેવળીયા સ્વાગતી રેન્જ આસપાસના જંગલ વિસ્તારમાં વન વિભાગ દ્વારા ઇમારતી લાકડાના કરેલા કટિંગ બાબતે તપાસની માંગણી કરતા શ્રી ભીખુભાઇ બાટાવાલા

  સાસણના દેવળીયા સ્વાગતી રેન્જ આસપાસના જંગલ વિસ્તારમાં વન વિભાગ દ્વારા ઇમારતી લાકડાના કરેલા કટિંગ બાબતે તપાસની માંગણી કરવા સંદર્ભે મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબશ્રી , અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, વન અને … Read More

તળાજા તાલુકાના આર .એસ. એસ. ના કુટુંબોમાં રોગ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વર્ધક દવા આર્સેનિક અલ્બા -૩૦ નું વિતરણ

  તળાજા તાલુકાના આર .એસ. એસ. ના કુટુંબોમાં રોગ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વર્ધક દવા આર્સેનિક અલ્બા -૩૦ નું વિતરણ. આજરોજ કોરોના મહામારી ના સંકટ માં રોગ પ્રતિકાક શક્તિ વધારતી દવા નું … Read More

બોટાદનો 19 વર્ષનો માનવ મહેતા બન્યો રિયલ કોરોના વોરીયર

બોટાદનો યુવા કોરોના વોરિયર માનવ મહેતા. આઈ.ટી. વિદ્યાર્થીએ બોટાદ જિલ્લા માટે બનાવી અનેક એપ. “ગેટ- વે ઓફ બોટાદ” ને રાજ્યભરમાં પ્રતિસાદ સાપડતા બની “ગેટ વે ઓફ ગુજરાત” આજકાલનો આ લોકડાઉન … Read More

Translate »
%d bloggers like this: