આજ રોજ નીચાકોટડા ગામે સસ્તા અનાજ દુકાને ને કૌભાંડ અને ગરીબ લોકો 1 વર્ષ થી bpl કાર્ડ અને nsfa(માં અન્નપૂર્ણા યોજના) કાર્ડ હોવા છતાં

આજ રોજ નીચાકોટડા ગામે સસ્તા અનાજ દુકાને ને કૌભાંડ અને ગરીબ લોકો 1 વર્ષ થી bpl કાર્ડ અને nsfa(માં અન્નપૂર્ણા યોજના) કાર્ડ હોવા છતા 1 વર્ષ થી અનેક કાર્ડધારકો ને … Read More

1.5 વર્ષના દીકરાને વતનમાં મૂકી ફરજ બજાવે છે આ મહિલા PSI

કોરોનાની મહામારીમાં સમગ્ર દેશભરમાં પોલીસે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. પોલીસ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને ફરજ નિભાવે છે, જેમાં એક મહિલા PSI વતનમાં પોતાના 1.5 વર્ષના દીકરાને મૂકીને અમદાવાદમાં લોકોના સલામતી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: