103 ભાવનગર ગ્રામ્ય વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય તેમજ ગુજરાત રાજ્ય મંત્રીશ્રી પરસોત્તમભાઈ સોલંકી દ્વારા શાકભાજી કીટ વિતરણ કરાયું

103 ભાવનગર ગ્રામ્ય વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય તેમજ ગુજરાત રાજ્ય મંત્રીશ્રી પરસોત્તમભાઈ સોલંકી દ્વારા શાકભાજી કીટ વિતરણ કરાયું આજ રોજ 103 ભાવનગર ગ્રામ્ય વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય તેમજ ગુજરાત રાજ્ય મંત્રીશ્રી પરસોત્તમભાઈ … Read More

કોરોના વાઇરસ ની મહામારી માં સિંગર વિજય સુંવાળા મદદે આવ્યા

અમદાવાદ કોરોના વાઇરસ ની મહામારી માં સિંગર વિજય સુંવાળા મદદે આવ્યા અમદાવાદ : દુનિયાભરમાં કોરોના વાયરસ (Covid-19)એ કહેર મચાવ્યો છે. દુનિયાના ઘણા દેશોમાં જ્યાં કોરોના વાયરસના વધતા જઇ રહેલા કેસનો … Read More

Translate »
%d bloggers like this: