ખાંભા તાલુકાના જુના માલકનેશ ના સરપંચ અને તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા કલમ ૧૪૪નો કરવામાં આવ્યો ભંગ

અમરેલી જિલ્લાના અધિક મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી એ.બી.પાંડોર સાહેબ દ્વારા કોરોનો વાઈરસ નો ચેપ ના ફેલાઈ તેની તકેદારીના ભાગરૂપે તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૦ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સુધી પાચ કે વધારે લોકો કોઈ જગ્યાએ એકઠા ન થવા … Read More

બોટાદ જિલ્લાના નાગરિકો તથા સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા યોજાતા કોન્ફરન્સ, વર્કશોપ, સેમિનાર તા.૩૧ માર્ચ સુધી મોફુક રાખવા અપીલ

પારદર્શી-ભ્રષ્ટાચાર રહિત પ્રશાસનની નેમને સાકાર કરતો મુખ્ય મંત્રીશ્રીનો વધુ એક ઉદાહરણરૂપ નિર્ણય

પારદર્શી-ભ્રષ્ટાચાર રહિત પ્રશાસનની નેમને સાકાર કરતો મુખ્ય મંત્રીશ્રીનો વધુ એક ઉદાહરણરૂપ નિર્ણય ઓછી ગુણવત્તા અને હલકી-ઉતરતી કક્ષાના માલ-સામાનની ખરીદીની ગેરરીતિઓ અંગે ગ્રીમ્કોના ઇન્ચાર્જ એમ. ડી. શ્રી પી. જે. પટેલને તાત્કાલિક … Read More

Translate »
%d bloggers like this: