ગુરૂઆશ્રમ બગદાણા માં ભોજન શાળા ધર્મશાળા સહીત નાં વિભાગો તા. 31 માર્ચ સુધી કરાયા બંધ

ગુરૂઆશ્રમ બગદાણા માં ભોજન શાળા ધર્મશાળા સહીત નાં વિભાગો તા. 31 માર્ચ સુધી કરાયા બંધ   બજરંગ દાસ બાપા સીતારામ સનાતન સંસ્થા ગુરૂઆશ્રમ બગદાણા દ્વારા જાહેર જનતા અને યાત્રિકોને નમ્ર … Read More

કોરોના વાયરસની સાવચેતી લેવા માટે ભારત સરકાર તથા ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોનાથી બચવા માટે શું કરવું તે માટે જાહેરાત , બેનરો , ટેલિવિઝનમાં જાહેરાત રહી છે

તા . 17- 03 – 2020 ઝાલાવાડ , દેશીઢાબા , એ . યુ . બેંક ઉપર પેટ્રોલ પંપ સામે , સે . – 21 , તા . ગાંધીનગર , ગુજરાત … Read More

શ્રી મોટા ગોપનાથજી બ્રહ્મચારી જગ્યા ટ્રસ્ટ દ્વારા સપ્તાહનું આયોજન ૨૫|૩|૨૦૨૦થી ૩૧|૩|૨૦૨૦ રાખેલું હતું એ કોરોના વાયરસને કારણે તારીખ ૯ |૪|૨૦૨૦ થી ૧૫|૪|૨૦૨૦બદલી છે .જય ગોપનાથ દાદા

શ્રી મોટા ગોપનાથજી બ્રહ્મચારી જગ્યા ટ્રસ્ટ સપ્તાહનું આયોજન ૨૫|૩|૨૦૨૦થી ૩૧|૩|૨૦૨૦ જે રાખેલું હતું કોરોના વાયરસને કારણે તારીખ ૯ |૪|૨૦૨૦ થી ૧૫|૪|૨૦૨૦બદલી છે જય ગોપનાથ દાદા.. રિપોર્ટર..કિશોર ગોહિલ.તળાજા

ક્રુષિ અને બાગાયત વિકાસ કેંદ્ર મણાર એ મહત્વપુર્ણ મોટો મુકામ હાંસલ કર્યો જ્યારે પૂર્વ મુખ્ય  સંરક્ષક વનવિભાગ (પીસીસીએફ),હવે ગુજરાત ઔષધીય પ્લાન્ટ બોર્ડ (જીએમપીબી) ના અધ્યક્ષ ડો. જગદીશ પ્રસાદ, આઈએફએસ (IFS) મણાર કેંદ્રની મુલાકાત લીધી જે નબળી  જમીન પર કેંદ્ર બનાવવામા આવેલ છે.

ક્રુષિ અને બાગાયત વિકાસ કેંદ્ર મણાર એ મહત્વપુર્ણ મોટો મુકામ હાંસલ કર્યો જ્યારે પૂર્વ મુખ્ય  સંરક્ષક વનવિભાગ (પીસીસીએફ),હવે ગુજરાત ઔષધીય પ્લાન્ટ બોર્ડ (જીએમપીબી) ના અધ્યક્ષ ડો. જગદીશ પ્રસાદ, આઈએફએસ (IFS) … Read More

Translate »
%d bloggers like this: