માન્યવર કાશીરામ સાહેબની જન્મ જયંતી સોશિયલ મીડિયામાં ઉજાગર કરતા બહુજનો.

૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦ના રોજ માન્યવર કાશીરામજીના જન્મ દિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા બહુજનો. ભારત દેશની સામાજીક અને રાજકીય વ્યવસ્થાને ઉજાગર કરનાર માન્યવર કાશીરામ  સાહેબને કોટી કોટી વંદન , સામાન્ય લોકોનું  જીવનધોરણ સુધારનાર … Read More

*છેલ્લા ચાર વરસથી સગીરાના અપહરણના ગુન્હામાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ

    *છેલ્લા ચાર વરસથી સગીરાના અપહરણના ગુન્હામાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ* ભાવનગર રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રીએ ભાવનગર રેન્જના જીલ્લાઓમાં ગુન્હો કર્યા … Read More

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓદ્વારા કોરોલા વાઇરસ થી બચવા માટેલેવાયા સાવચેતીના પગલા

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓદ્વારા કોરોલા વાઇરસ થી બચવા માટેલેવાયા સાવચેતીના પગલા પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા મોઢા પર માસ્ક પહેરી પ્રવાસીઓનું ચેકીંગકરાઈ રહ્યું છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી … Read More

बिजली उपभोक्ता कृपया ध्यान दे ? रविवार को शाहजहांपुर-लखीमपुर खीरी की बिजली 6 घन्टे गुल रहेगी

बिजली उपभोक्ता कृपया ध्यान दे ? रविवार को शाहजहांपुर-लखीमपुर खीरी की बिजली 6 घन्टे गुल रहेगी 15 मार्च को 220 के0वी0 उपकेन्द्र , शाहजहाँपुर पर 132 के0वी0 मैन बस का … Read More

Translate »
%d bloggers like this: