બે વર્ષથી બળાત્કાર કેસમાં રાજકોટ જેલમાં સજા કાપી રહેલા ફર્લો રજા મેળવી ભાગી છૂટેલા આરોપીને રાજસ્થાનથી ઝડપી લેતી S.O.G. ભાવનગર

ગુજરાત રાજ્યોની જેલોમાથી પેરોલ, ફર્લો તથા વચગાળાના જામીન ઉપર છુટયા બાદ જેલમાં પરત હાજર થયેલ ન હોય તેવા કેદીઓને ઝડપી પાડવા ભાવનગર જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી જયપાલસિંહ રાઠૈાડ સાહેબે ખાસ ઝુંબેશ … Read More

સુરત શહેરના સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનના ચોરીના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી. ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને … Read More

*સુરત શહેરના સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનના ચોરીના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

*સુરત શહેરના સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનના ચોરીના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર* ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી. … Read More

નારી ચોકડી હોટલ મેરીટોન પાસેથી ચોરીના એકટીવા વાહન તથા મોબાઇલ ફોન-૦૪ સાથે કુલ રૂ. ૬૯,૦૦૦/-ના મુદામાલ સાથે આરોપીને પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ,ભાવનગર

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ.શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં બનેલ વાહન ચોરના તથા ઘરફોડ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: