સિહોર બસસ્ટેન્ડ પાસે અકસ્માત

લાઈવ ક્રાઇમ ન્યુઝ બ્રેકીંગ 08-40 કલાકે સિહોર બસસ્ટેન્ડ પાસે અકસ્માત ની ઘટના આધેડ વય ની ઉંમર ના બે લોકોના ઘટના સ્થળે કમકમાટી ભર્યા મોત મરણજનાર માથી એકનું નામ વિનોદભાઈ ખીમજીભાઈ … Read More

પાલીતાણા તાલુકાના કદમગીરી ગામે કમળા માતાજીના વૈશ્વિક કોળાંબાધામે કમળા હોળીની ધામ ધુમ થી ઉજવણી કરવામાંઆવી

પાલીતાણા તાલુકાના કદમગીરી ગામે કમળા માતાજીના વૈશ્વિક કોળાંબાધામે કમળા હોળીની ધામ ધુમ થી ઉજવણી કરવામાંઆવી ભાવનગર : પાલીતાણા તાલુકાના કદમગીરી ગામે આવેલ કમળા માતાજીનું વૈશ્વિક કોળાંબા ધામ ખાતે કમળા ઉતાસણીની ઉજવણી કરવામાં … Read More

અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટે. ગુ.ર. નં. ૦૨૩૦/૨૦૨૦ આઇ.પી.સી.કલમ ૨૭૯,૩૦૪(અ),૩૩૭ તથા એમ.વી.એકટ કલમ ૧૭૭,૧૮૪,૧૩૪ મુજબનો બનાવ તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ના ક.૧૫/૧૫ જાહેર થયેલ છે.

⚡*પ્રેસ નોટ* 💫 અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટે. ગુ.ર. નં. ૦૨૩૦/૨૦૨૦ આઇ.પી.સી.કલમ ૨૭૯,૩૦૪(અ),૩૩૭ તથા એમ.વી.એકટ કલમ ૧૭૭,૧૮૪,૧૩૪ મુજબનો બનાવ તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ના ક.૧૫/૧૫ જાહેર થયેલ છે. આ કામે જાહેર નીકુલભાઇ રમેશભાઇ માંડણકા ઉ.વ.૨૯ ધંધો … Read More

Translate »
%d bloggers like this: