ગારીયાધાર તાલુકાના મોટી વાવડી ગામે સ્વજલધારા યોજના ના નામે મોટું કૌભાંડ

ગારીયાધાર તાલુકાના મોટી વાવડી ગામે સરપંચ દ્વારા સ્વજલધારા યોજનાના નામે આપમેળે પાણી સમિતિ બનાવી લોક ફાળા પેટે લોકો પાસેથી 600 થી 800 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવ્યા છે અંદાજિત 1000 કનેક્શન ના … Read More

ગુજરાતના 18 જિલ્લામાં સિટુ સંકલિત ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન દ્વારા

ગુજરાતના 18 જિલ્લામાં સિટુ સંકલિત ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન દ્વારા ગુજરાતના બજેટમાં આંગણવાડી બહેનોની માંગણીઓ નો સમાવેશ ના કરાતા રોષે ભરાયેલ બહેનોએ બજેટની હોળી કરી હતી…. આંગણવાડી બહેનો લાંબા સમયથી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: