બોટાદ આજે તારીખ 5-2-2020 ના રોજ બોટાદ માં આવેલ પાળીયાદ બસ સ્ટેન્ડ સામે jain modh જ્ઞાતિની વાડી પાસે મેલડી માં ના નવરંગ માંડવા નું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે

બોટાદ આજે તારીખ 5-2-2020 ના રોજ બોટાદ માં આવેલ પાળીયાદ બસ સ્ટેન્ડ સામે jain modh જ્ઞાતિની વાડી પાસે મેલડી માં ના નવરંગ માંડવા નું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આ … Read More

આર.ટી.આઇ. એક્ટિવિસ્ટ ગુ.પ્રદેશ.ભીખુભાઇ બાટાની પુરવઠા વિભાગ ઉપર લાલ આંખ.કંઈક નવા જુની થવાના એધાણ

  અન્ન પુરવઠા વિભાગને કરવામાં આવી રજૂઆત પ્રતિશ્રી નાયબ સચિવશ્રી અન્ન-નાગરિક વિષય – સેક્શન અધિકારીશ્રી અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા.ના વિભાગ ગાંધીનગર પત્ર ક્રમાંક તપસ-૧૦૨૦૧૯- મુમક-૩૫અ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ના પત્ર સંદર્ભ … Read More

ગારીયાધાર-જેસર રોડ પર શેત્રુજી પુલની ગ્રીલ તુટેલી હાલતમા

ગારીયાધાર-જેસરને જોડતો અખતરીયા-રાણીગામ વચ્ચે શેત્રુંજી પુલ આવેલ હોય આ પુલની બન્ને સાઈટ પર લોખંડની ગ્રીલ ફીટકરવામાં આવેલ છે ઘણા સમયથી આ પુલની સાઈટની ગ્રીલ નીકળી ગયેલ હોય અથવા કોઈ આવારા … Read More

બરવાળા તાલુકાના ચોકડી તથા ખાંભડા ગામમાં દેશી દારૂ નું વેચાણ કરવા વાળા કુલ ૫ (પાંચ) ઈસમોને એકસાથે તડીપાર કરતી બરવાળા પોલીસ ટીમ

*“ બરવાળા તાલુકાના ચોકડી તથા ખાંભડા ગામમાં દેશી દારૂ નું વેચાણ કરવા વાળા કુલ ૫ (પાંચ) ઈસમોને એકસાથે તડીપાર કરતી બરવાળા પોલીસ ટીમ “* *ભાવનગર રેન્જ ડી.આઈ.જી.પી.શ્રી અશોક કુમાર સાહેબ* … Read More

દહેજ માંગવા તથા ત્રાસ આપવાના ગુન્હામાં ૧૪ વર્ષથી વોન્ટેડ આરોપીને મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતેથી ઝડપી લેતી ભાવનગર એસ.ઓ.જી

ભાવનગર જીલ્લામાં ગુન્હો કર્યા બાદ નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ભાવનગર પોલીસે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરેલ તેના ભાગરૂપે ભાવનગર એસ.ઓ.જી. પોલીસે સી ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ ૨૦૦૬ થી દહેજ માંગવા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: