ગીર ગઢડા તાલુકાના કાંધી ગામમાં આવેલ બાલા હનુમાન આશ્રમ ને આંગણે ઉજવાયો અર્ધ શતાબ્દી મહોત્સવ

*બેકિંગ* ગીર ગઢડા તાલુકાના કાંધી ગામમાં આવેલ બાલા હનુમાન આશ્રમ ને આંગણે ઉજવાયો અર્ધ શતાબ્દી મહોત્સવ કાંઘી ગામમા આવેલ બાલા હનુમાન આશ્રમમા 50 વર્ષ જૂના રહેતા સંત શ્રી પ્રકાશ ગીરી … Read More

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી બોટાદ જિલ્લા પોલીસ, ઉત્સવ ગ્રુપ, ત્રિમૂર્તિ મંદિર દ્વારા “માનવતાની મહેક”

“માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા ” સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી બોટાદ જિલ્લા પોલીસ, ઉત્સવ ગ્રુપ, ત્રિમૂર્તિ મંદિર દ્વારા “માનવતાની મહેક” જરુરિયાતમંદ માટે સેવાકાર્યનો શુભારંભ: 12/01/2020, રવિવાર ઉદ્દઘાટન : કેબિનેટ કક્ષાના … Read More

મહે. પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હર્ષદ મહેતા સાહેબનાઓએ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ બોટાદનાઓ દ્વારા ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિત્તે બહાર પાડેલ જાહેરનામાનો અમલ કરવા સૂચના કરેલ

પ્રેસનોટ મહે. પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હર્ષદ મહેતા સાહેબનાઓએ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ બોટાદનાઓ દ્વારા ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિત્તે બહાર પાડેલ જાહેરનામાનો અમલ કરવા સૂચના કરેલ જે અન્વયે ગેરકાયદેસર ચાઇનીઝ દોરી તેમજ તુક્કલ નું … Read More

Translate »
%d bloggers like this: