તળાજા અને ગોરખી માં રહો વય વધારો દુનિયાના કોઈ પણ ખુણા માં રહો પણ * તળાજા અને ગોરખી જેવું સુખ ક્યાંય નહીં….* *newsનાં સર્વેમાં આ* *વાત સિદ્ધ થઈ ચુકી છે.

*તળાજા અને ગોરખી માં રહો વય વધારો* *દુનિયાના કોઈ પણ ખુણા માં રહો પણ * તળાજા અને ગોરખી જેવું સુખ ક્યાંય નહીં….* *newsનાં સર્વેમાં આ* *વાત સિદ્ધ થઈ ચુકી છે.* … Read More

બોટાદ માં વિકાસ વિદ્યાલય દ્વારા ફ્રી આંખના નંબર ચકાસણી કેમ્પ યોજાયો કેમ્પમાં ૩૮૨ જેટલા લાભાર્થીઓએ લાભ લીધો

પ્રેસ નોટ બોટાદ માં વિકાસ વિદ્યાલય દ્વારા ફ્રી આંખના નંબર ચકાસણી કેમ્પ યોજાયો કેમ્પમાં ૩૮૨ જેટલા લાભાર્થીઓએ લાભ લીધો બોટાદમાં વિકાસ વિદ્યાલય ખાતે આજે શુકવારે સવારના ૯ થી ૧ વાગ્યા … Read More

બોટદ જિલ્લાના અધ્યક્ષ સુરેશભાઈ ગોધાણી ઉકાળા ની મજા માણતા નજરે પડ્યા

બોટદ જિલ્લાના અધ્યક્ષ સુરેશભાઈ ગોધાણી ઉકાળા ની મજા માણતા નજરે પડ્યા _બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા તાલુકાના પાટણા ગામે આજરોજ સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જે કાર્યક્રમ અંતર્ગત જિલ્લા અધ્યક્ષ … Read More

બોટાદ પો.સ્ટે.ના નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન ટીમ

…………..પ્રેસનોટ……… *બોટાદ પો.સ્ટે.ના નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન ટીમ* મ્હે.નાયબ પોલીસ મહા નિરીક્ષકશ્રી ભાવનગર રેન્જ નાઓ તરફથી આપવામા આવેલ નાસતા ફરતા આરોપી પકડવા ડ્રાઈવ અંગે બોટાદ જીલ્લા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: