પોલીસ પ્રથા નો મિત્ર છે દુશ્મન નહી આવુ સાર્થક કામગીરી કરતા અમદાવાદ ના એફ ટ્રાફિક મા ફરજ બજાવતા દિનેશભાઈ-એલ-દેસાઈ

પોલીસ પ્રથા નો મિત્ર છે દુશ્મન નહી આવુ સાર્થક કામગીરી કરતા અમદાવાદ ના એફ ટ્રાફિક મા ફરજ બજાવતા દિનેશભાઈ-એલ-દેસાઈ આજ રોજ શાહીબાગ ડફનાળા ટ્રાફિક પોઈન્ટ પર ફરજ બજાવતા દિનેશભાઈ લીલાભાઇ … Read More

છેલ્લા પંદરેક વર્ષથી ચોરી કરી સાધુનો વેશ ધારણ કરનાર નાસતા-ફરતા ચોરીના ગુન્હાના લીસ્ટેડ આરોપીને પકડી પાડતી અમરેલી એસ.ઓ.જી.ટીમ

શ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી અમરેલી* નાઓએ અમરેલી જીલ્લાના તેમજ બહારના જીલ્લાના વોન્ટેડ નાસતા-ફરતા આરોપીઓ તેમજ ગુન્હાના કામે પકડવાના બાકી આરોપીઓ અંગે માહીતી મેળવી આરોપીઓ પકડી પાડી તેમના વિરૂધ્ધ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: