પંચમહાલ માં મતદાર યાદીનો વિવાદસામે આવ્યું જિલ્લા કલેકટરને કરાઈ રજૂઆત

*પંચમહાલ માં મતદાર યાદીનો વિવાદસામે આવ્યું જિલ્લા કલેકટરને કરાઈ રજૂઆત* ગોધરા-લુણાવાડા હાઈવે સાંપા રોડ એફ.સી.આઈ. પાસે અજગર પાર્ક નામની સોસાયટીનું અસ્તિત્વ નથી તેમ છતાં પાલિકાના વોર્ડ નંબર-૨ (વિભાગ ભાગ-૧) વિધાનસભા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: