ખાંભા પોલીસ દ્વારા દિવ થી 31 ડિસેમ્બર માનવી આવી રહેલા 52 શખ્સો ની કરવા માં અટક.

  .. ખાંભા પોલીસ દ્વારા દિવ થી 31 ડિસેમ્બર માનવી આવી રહેલા 52 શખ્સો ની કરવા માં અટક. .. ખાંભા પોલીસ સ્ટેશન ની જેલ ની જગ્યા ટૂંકી પડી.. .. તમામ … Read More

મોરબી જીલ્લાના મોરબી તાલુકા પો.સ્ટે.માં અપહરણના ગુનામાં છેલ્લા સાત માસથી નાસતા-ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી સ્કવોડ રાજકોટ રેન્જની ટીમ

રેન્જમાં અલગ-અલગ ગુનાઓમાં નાસતા-ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા રાજકોટ રેન્જના ડી.આઇ.જી.પી. શ્રી સંદીપ સિંહ સાહેબ દ્રારા રેન્જમાં એક સ્પેશીયલ સ્કવોડ બનાવવામાં આવેલ છે અને તે સ્કવોડના પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એસ.ડેલા નાઓને સુચના કરેલ … Read More

ઘોઘામાં પરણિત સ્ત્રીએ કરેલ આપઘાત કેસમાં પતિ, સાસુ અને જેઠ સહિતનાંને નિર્દોષ મુક્ત કરતી અદાલત

વિદ્વાન ધારાશાસ્ત્રી બાબુલભાઈ વાળાની દલીલો ગ્રાહ્ય રાખતી અદાલત કેસની હકીકત મુજબ ઘોઘામાં રહેતા ભીખાભાઇ બાબુભાઇ ચૌહાણે ઘોઘા પોલીસ સ્ટેશનમાં એવા મતલબની ફરિયાદ નોંધાવેલ હતી કે ગઈ તા.09/08/15 ના રોજ તેમની … Read More

સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત ગઢડાની કેન્દ્રવર્તી શાળા નં-3ના વિદ્યાર્થીઓએ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી

સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત ગઢડાની કેન્દ્રવર્તી શાળા નં-3 દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી બાળકોમાં પોલીસ પ્રત્યેનો ડર દૂર થાય અને બાળકો ભવિષ્યમાં ગુના કરતા અટકે તે આશયથી સુરક્ષા સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત … Read More

Translate »
%d bloggers like this: