રાજકોટ ખાતે આહીર શૌર્ય દિવસની ઉજવણી ભવ્ય ઉજાણી કરવામાં આવી 25 હજાર લોકોએ પરંપરાગત વેશ ધારણ કર્યો, વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયો વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ નોંધાયો

રાજકોટ ખાતે આહીર શૌર્ય દિવસની ઉજવણી ભવ્ય ઉજાણી કરવામાં આવી 25 હજાર લોકોએ પરંપરાગત વેશ ધારણ કર્યો, વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયો વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ નોંધાયો રાજકોટ: શહેરના રેસકોર્સ મેદાન ખાતે … Read More

*બીકે ન્યુઝ* ગીર ગઢડા તાલુકાના ધોકડવા ગામમાં કોઈ સામાજિક તત્વોએ ગાયુ પર ગરમ પાણી નાખ્યું

*બીકે ન્યુઝ* ગીર ગઢડા તાલુકાના ધોકડવા ગામમાં કોઈ સામાજિક તત્વોએ ગાયુ પર ગરમ પાણી નાખ્યું ગીરગઢડા ના ધોકડવા સમાજની શાંતિ ભંગ કરનાર શખ્સોએ મુંગા પશુ પર ગરમ પાણી કરી નાખવામાં … Read More

Translate »
%d bloggers like this: