ગારીયાધાર મા કલ હમારા યુવા સંગઠન દ્વારા અપાયુ આવેદનપત્ર આપવામા આવ્યુ હતુ

ગારીયાધાર મા કલ હમારા યુવા સંગઠન દ્વારા અપાયુ આવેદન ગારીયાધાર મા કલ હમારા યુવા સંગઠન દ્વારા અપાયુ આવેદનપત્ર આપવામા આવ્યુ હતુ કલ હમારા યુવા સંગઠન ના યુવાનો દ્વારા મુખ્યમંત્રી શ્રી … Read More

કલ હમારા યુવા સંગઠન દ્વારા આજ રોજ ઘોઘા મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું

👍ઘોઘા:- કલ હમારા યુવા સંગઠન કલ હમારા યુવા સંગઠન દ્વારા આજ રોજ ઘોઘા મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું 👉🏿છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન કોળી સમાજના લોકો સાથે થયેલ ખોટી પોલીસ ફરિયાદ … Read More

છેલ્લા છએક વર્ષથી ધમકી આપવાના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોર્ડ અમરેલી

છેલ્લા છએક વર્ષથી ધમકી આપવાના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોર્ડ અમરેલી* 💫 *અમરેલી જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક શ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબે* ગુજરાત રાજ્યના તથા જીલ્લાના નાસતા ફરતા … Read More

પ્રોહિબીશનના બે ગુન્હાઓમાં નાસતા ફરતાં આરોપીને પકડી પાડતી અમરેલી એલ.સી.બી

    *પ્રોહિબીશનના બે ગુન્હાઓમાં નાસતા ફરતાં આરોપીને પકડી પાડતી અમરેલી એલ.સી.બી.*   💫 *અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક શ્રી.નિર્લિપ્‍ત રાય સાહેબ* નાઓએ ગુન્‍હો આચરી નાસતા ફરતા આરોપીઓ અંગે માહિતી મેળવી તેમને … Read More

સરસ આજીવિકા મેળા 2019માં ગુજરાત ને ફાળે ૨ (બે) નેશનલ એવોર્ડ

સરસ આજીવિકા મેળા ૨૦૧૯ નવી દિલ્લી ઈન્ડિયા ગેટ સામે તા.૧૦/૧૦ થી તા:૨૩/૧૦સુધી યોજાયેલા સરસ આજીવિકા મેળામાં શ્રેષ્ઠ સ્ટેટ કો ઓડિનેટર નો એવોર્ડજી.એલ.પી.સીમમાં ફરજ બજાવતા યોગેશભાઈ પઢારીયા અને શ્રેષ્ઠ સ્ટોલનો એવોર્ડ … Read More

કલ હમારા યુવા સંગઠન દ્વારા આજ રોજ તળાજા મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું 

કલ હમારા યુવા સંગઠન દ્વારા આજ રોજ તળાજા મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન કોળી સમાજના લોકો સાથે થયેલ ખોટી પોલીસ ફરિયાદ રદ કરવામાં આવે અને સત્તા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: