ખાણ-ખનિજના નિયમો ન માત્ર અભેરાઈએ પણ ઊંડી ખાણમાં ધકેલી દેતા ભુજ-માંડવી રોડ પાસે આવેલા ધુણઇના ભેડીયાની દાસ્તાન

ખાણ-ખનિજના નિયમો ન માત્ર અભેરાઈએ પણ ઊંડી ખાણમાં ધકેલી દેતા ભુજ-માંડવી રોડ પાસે આવેલા ધુણઇના ભેડીયાની દાસ્તાન અખુટ ખનિજ સંપદા ધરાવતા કચ્છ જિલ્લામાં ભુજ-માંડવી હાઇવે પર ધુણઇ પાસે આવેલ મધ્યે … Read More

જિલ્લા કલેકટર અને ધારાસભ્ય વિજાપુરની ઉપસ્થિતિમાં મગફળી ખરીદીની શરૂઆત રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવથી મગફળી ખેડુતો પાસેથી ખરીદડીનો પ્રારંભ કરાયો વિજાપુર

તારીખ ૦૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭ સમાચાર સંખ્યા ૬૨૫ જિલ્લા કલેકટર અને ધારાસભ્ય વિજાપુરની ઉપસ્થિતિમાં મગફળી ખરીદીની શરૂઆત રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવથી મગફળી ખેડુતો પાસેથી ખરીદડીનો પ્રારંભ કરાયો વિજાપુર , … Read More

બોટાદ કાપલીધાર મોટરસાઇકલ અને થ્રિવિલ પિયાગો વચ્ચે અકસમાત

બોટાદ બ્રૅકિંગ ન્યુઝ 01/11/2019 બોટાદ કાપલીધાર મોટરસાઇકલ અને થ્રિવિલ પિયાગો વચ્ચે અકસમાત અંદાજે 9:00 કલાકે અકસ્માત થતા તે ઘટના થળે ઇજા પામેલ વ્યક્તિ ને પ્રાથમિક સારવાર અર્થે સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર … Read More

Translate »
%d bloggers like this: