એ.સી.બી.સફળ ટ્રેપ-એક જાગૃત નાગરિક

આરોપી:- રીન્કલબેન છગનભાઈ પાનસુરીયા ત.ક.મંત્રી હામાપુર ગામ તા: બગસરા જી. અમરેલી રે. બગસરા લાંચ ની માંગણી ની રકમ રૂ.૧૦૦૦:૦૦ લાંચની સ્વીકારની રકમ. રૂ.૧૦૦૦:૦૦ લાંચની રીકવરીની રકમ રૂ.૧૦૦૦:૦૦ ટ્રેપનુ સ્થળ:- ગ્રા. … Read More

રૂા.૧૦,૮૦૦/- નો તીનપતીનો જુગાર પકડી પાડતી બોરતળાવ પોલીસ

મ્હે/. આઇ.જી.પી. શ્રી. અશોકકુમાર યાદવ સા. ભાવનગર વિભાગ ભાવનગરનાઓ તરફથી દારૂ/જુગાર અંગેના ગુન્હાઓ શોધી કાઢવા ઝુંબેશ હાથ ધરેલ હોય જે અન્વસયે ભાવનગર જિલ્લાના મે. પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: