પાલીતાણા ખોજા શિયા ઈશના અશરી જમાત દ્વારા ઇમામ હુસેન(અ.સ.) ની યાદ માં ચેહલુમ મુબારક(ચાલીસમાં) પર ખોજા કબ્રસ્તાન ખાતે મજલીસ,સબીલ,ખંડક તેમજ સન્માન સમારંભ નુ આયોજન

પાલીતાણા ખોજા શિયા ઈશના અશરી જમાત દ્વારા ઇમામ હુસેન(અ.સ.) ની યાદ માં ચેહલુમ મુબારક(ચાલીસમાં) પર ખોજા કબ્રસ્તાન ખાતે મજલીસ,સબીલ,ખંડક તેમજ સન્માન સમારંભ નુ આયોજન પાલીતાણા ખોજા શિયા ઈશના અશરી જમાત … Read More

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ના સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ ના તેરે વોર્ડના સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરો

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ના સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ ના તેરે વોર્ડના સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરો , વોર્ડના સી પાયો સાથે ચાય પે ચર્ચા કરી દિવાળી પર્વમાં સ્વચ્છતા ને સઘન બનાવવા સાથે જરુરી દવાનો … Read More

સાહેબ શ્રી ને જણાવાનુંકે pgvcl ગુજરાત વિઘુત બોર્ડ ના ક્રમ ચારી વીજળી અધિનિયમ 2003ની કલમ 126 નો ઉપયોગક પોતાનો ટાર્ગેટ બનાવામાં અને નિર્દોષને શિકાર બનાવામાં 126 કલમનો ઉપયોગક કરવામાં આવેશે

લાઈવ ક્રાઇમ ન્યૂઝ બરવાળા 22/09/2019 સાહેબ શ્રી ને જણાવાનુંકે pgvcl ગુજરાત વિઘુત બોર્ડ ના ક્રમચારી વીજળી અધિનિયમ 2003ની કલમ 126 નો ઉપયોગક પોતાનો ટાર્ગેટ બનાવામાં અને નિર્દોષને શિકાર બનાવામાં 126 … Read More

રાધનપુર માં ૬૨.૯૫/: મતદાન થી ભાજપ છાવણી માં ચિંતા નું મોજું!

૨૦૧૭ ની સરખામણી એ આ પેટા ચુંટણીમાં ૬ ટકા મતદાન ઓછું: રાધનપુર – સાંતલપુર માં વધુ મતદાન થી ભાજપ ના પાસા ઊંધા પડે તેવી શક્યતાઓ વધી. જો કે . ૨૪ … Read More

મેહસાણા બાયપાસ પર થી દૂધ ના ટેન્કર માં છૂપાવી લઈ જવાતો ૧૫ લાખ નો દારૂ ઝડપ્યો

જિલ્લા ની એલ સી બી એ ખાનગી બાતમી ને આધારે ટેન્કર જડપુય. મેહસાણા બાયપાસ રોડ પર થી દૂધ ના ટેન્કર માં છૂપાવી લઈ જવતો ૧૫ લાખ નો દારૂ પકડાયો પાલનપુર … Read More

વડવા ગરાસીયાવાડ માંથી એક ઈસમને ચરસ તથા ગાંજા ના જથ્થા સાથે ઝડપી લેતી ભાવનગર એસ.ઓ.જી

વડવા ગરાસીયાવાડ માંથી એક ઈસમને ચરસ તથા ગાંજા ના જથ્થા સાથે ઝડપી લેતી ભાવનગર એસ.ઓ.જી 💫 ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ મહાનિદેશન અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારી દ્રારા ગુજરાત રાજ્યમાં એ.ટી.એસ.ના માર્ગદર્શન હેઠળ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: