મેહસાણા ના વિસનગર રેલવે સ્ટેશન ખાતે સ્વસ્તા અભિયાન નું આયોજન કરવા માં આવ્યું

વિસનગર : જીઓ રિલાયન્સ દ્વારા ભારત ના ૮૬૯ રેલવે સ્ટેશન પર ૨૯/૯/૨૦૧૯ રોજ બપોરે ૩ થી ૬ વાગ્યા સુધી રેલવે સ્ટેશન ના સ્ટાફ માણસો એ સ્વસ્તાં અભિયાન અંતર્ગત વિસનગર રેલવે … Read More

स्थान मोहमदी लखीमपुर खीरी स्लग- *सरकार की नीतियों के खिलाफ सपा का विशाल धरना प्रदर्शन* दिनांक१ /१०/२०१९ एंकर–मोहम्मदी सहित पूरे जनपद खीरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव … Read More

Translate »
%d bloggers like this: