ભુજના હમીરસરના તળાવમાં પતિ-પત્નીના સજોડે આપઘાતના બનાવથી ચકચાર – લોકોની સામે જ માર્યો કૂદકો

ભુજના હમીરસરના તળાવમાં પતિ-પત્નીના સજોડે આપઘાતના બનાવથી ચકચાર – લોકોની સામે જ માર્યો કૂદકો ભુજના હમીરસર તળાવમાં આજે સવારે બે વ્યક્તિઓની લાશ જોવા મળતા લોકોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. આ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: